دیدگاه‌ها برای Internet Security بسته هستند

Internet Security

فيلتر و جلوگيري از دسترسي کاربران به سايتها و يا سرويسهاي خاص از ديگر نيازهاي يک سرويس دهنده و يا مصرف کننده اينترنت است. با استفاده از اين امکان ميتوان دسترسي به سايتهاي مورد نظر را در دسته بندي هاي خاص، به کاربران در قالب گروههاي کاري و زمانهاي مختلف کاري محدود نمود. براحتي ميتواند نيازهاي سازمان و يا شبکه شما را در اين خصوص تحت پوشش قرار دهد.

Bookmark the permalink

Comments are closed.