مدیریت هوشمند دو یا چند لینک خروجی (WAN Fail/Load blance/HA)

Support for multiple Uplinks/WANs

در دژ می‏توان چند لینک اینترنت از سرویس ‏دهندگان مختلف را با هم بکار گرفت بنحوی که از دید کاربران شبکه بصورت یک لینک واحد دیده شوند.

Automatic WAN Uplink Failover

در صورت بروز مشکل در یکی از این لینک‏ها، دژ بصورت خودکار می‏تواند ترافیک را به سمت لینک دیگر سوق دهد.

Automatic/Intelligent Traffic Load Balancing

دژ بصورتی هوشمند، ترافیک خروجی کاربران به سمت اینترنت را از طریق لینک‏های بیرونی خود مدیریت کرده و بصورت متوازن همه آن‏ها را برای ارائه سرویسی مناسب بکارگیرد.

Uplinks: Ethernet (Static/DHCP), PPPoE, ADSL, ISDN, PPTP

لینک‏های مورد استفاده در دژ برای اتصال به اینترنت از خطوط ADSL و ISDN تا روشهای PPPoE و PPTP با آدرس ثابت و یا حتی متغیر را در بر می‏گیرد.

UMTS/GPRS/3G support

دژ برای تامین امنیت شبکه ‏های GPRS و نسل 3 تلفن همراه بهترین گزینه است.

Comments are closed.