مدیریت هوشمند (Traffic)

Service failover

در شبکه ماورای دژ می‏توان سرویس دهندگان موازی راه اندازی نمود (مانند IIS Web Server) تا در صورت بروز اختلال در یکی از آن‏ها، دژ بصورت خودکار ترافیک را به سمت سرویس دهنده دیگر سوق دهد.

Service load balancing

از ديگر مزاياي DEZH انجام آسان امور  مديريت و راهبري آن است به نحوي كه اصلا نيازي به دانش فني خاص ندارد. مديريت DEZH بصورت Remote Client انجام شده و انجام امور مختلف تنظيم و راهبري بهمراه گزارشات مختلف آماري در خصوص كاركرد سيستم از طريق اين رابط كاربر قابل استفاده ميباشد. با استفاده از دو يا چند DEZH در شبكه هاي پرترافيك ميتوان ترتيبي اتخاذ كرد تا با از مدار خارج شدن يكي از خطوط ارتباطي اينترنت، درخواستهاي كاربران هوشمندانه به خط يا خطوط ديگر هدايت شده و در نتيجه سرويس بصورت لاينقطع به نظر رسد. بعلاوه با استفاده از خصيصه Load Balancing دو يا چند DEZH ميتوان ترافيك شبكه را بين دو يا چند خط ارتباطي اينترنت با سرعتهاي متفاوت پرسرعت و كم سرعت توزيع كرد تا در نهايت سرويس مطلوبي به كاربر عرضه شود.

در شبکه ماورای دژ می‏توان سرویس دهندگان موازی راه اندازی نمود (مانند IIS Web Server) تا دژ بصورت خودکار، بار پردازشی بین آن‏ها را تنظیم کرده و ترافیک ورودی آن‏ها را تعدیل نماید.

(Hot Standby (active/passive

با استفاده از این امکان ویژه دژ می‏توان دو یا چند دژ را بصورت موازی در شبکه بکار گرفت تا در صورت قطع برق و یا بروز اختلال سخت افزاری در یکی از آن‏ها، دژهای دیگر بصورت خودکار و بدون نیاز به قطع سرویس در مدار قرار گیرند.

Synchronization

این امکان به دژهائی که بصورت پشتیبان در شبکه قرار می‏گیرند اجازه می‏دهد تا تنظیمات صورت گرفته در یکی از آن‏ها، بصورت خودکار در دیگری نیز اعمال شود.

Comments are closed.