شبکه خصوصی مجازی (VPN)

Support for VPN over Internet

کاربرانی که در اینترنت فعالیت می‏کنند می‏توانند از طریق سرویس VPN به دژ متصل شده و بصورتی امن در شبکه داخلی وارد شوند و به تبادل اطلاعات بپردازند.

Encryption; DES, 3DES AES 128/192/256 bits 192-, 256-bit

دژ با استفاده از پیچیده‏ ترین الگوریتم‏های رمز، امنیت فضای تبادل اطلاعات بر روی بستر VPN را تضمین می‏کند. روش‏های متنوع موجود در دژ، انتقال اطلاعات با ضریب امینت بالا را تضمین می‏کند.

Pre-Shared Key, Certification Authority, Local

شما می‏توانید کلیدهای اختصاصی خود را برای الگوریتم‏های رمز در دژ تعریف کنید تا به این وسیله از عدم شنود اطلاعات مطمئن شوید. در این روش می‏توان از انواع الگوریتم‏های رمز مورد نظر را برای بالا بردن ضریب امینت انتقال اطلاعات بهره گیری نمود.

PPTP, L2TP, PPPoE, IPSEC, OpenVPN Support

سرویس VPN در دژ با پروتکل‏های مختلف ارائه می‏شود تا انواع Client ها بتوانند براحتی به آن متصل شوند. این پروتکل‏ها برای اتصال انواع سیستم‏های عامل و یا شبکه‏های مختلف غیر همگون قابل استفاده است.

(Automatic connection failover (OpenVPN

در دژ می‏توان دو یا چند اتصال VPN ایجاد نمود تا در مواقع قطع یکی، دیگری بطور خودکار در مدار وارد شود.

Comments are closed.