درگاه اتصال کاربران(HotSpot)

Captive Portal Wires/Wireless

استفاده از دژ برای کنترل و مدیریت کاربران در شبکه‏ های کوچک، متوسط و بزرگ با امکان HotSpot بسیار مقرون به صرفه و در عین حال کارآست. با این روش می‏توان بدون تنظیم خاص، کاربران را برای دسترسی به اینترنت مدیریت کرد. از این سامانه می‏توان برای شبکه ‏های باسیم و بی ‏سیم استفاده نمود.

Integrated RADIUS service

با استفاده از امکان اتصال دژ به یک RADIUS خارجی می‏توان کاربران را از آن ‏طریق مدیریت کرده و دیگر نیازی به تعریف کاربر در داخل دژ نخواهد بود. در این روش تمامی استانداردهای RADIUS برای مدیریت پهنای باند نیز پشتیبانی می‏شود.

No additional software/hardware required

برای انجام اموری چون مدیریت پهنای باند، احراز هویت، اولیت بندی و دسته بندی کاربران نیازی به سخت افزار اضافه نیست و دژ همه این امور را به تنهائی انجام می‏دهد.

Per-user and global bandwidth limiting

با استفاده از این امکان در دژ می‏توان به ازاء هر کاربر میزان معینی پهنای باند از پهنای باند کل را تخصیص داد. ضمنا می‏توان برای گروهی از کاربران بطور مجموع پهنای باند دیگری را مشخص و آن‏ها را محدود نمود.

IP/User/MAC User Accounts

در دژ می‏توان به ازاء نام کاربر یا آدرس IP وی و یا در صورت نیاز به ازای هر کامپیوتر مستقر در شبکه با استفاده از آدرس MAC کامپیوتر وی ، محدودیت پهنای باند اعمال نمود.

(Automatic client network configuration (support for DHCP and static IP

در شبکه ‏های گسترده می‏توان با قابلیت DHCP موجود در دژ و بدون نیاز به اعمال تنظیم در سمت کاربر، به کامپیوتر وی تنظیمات خاص را از طریق دژ اعمال نمود.

User accounts import/export

نام شناسائی کاربران را می‏توان از سامانه های دیگر به دژ با فرمت CSV منتقل نمود.

Comments are closed.